Logotipo Seguridade A1

Sistemas antiintrusión

No deseño e instalación das nosas alarmas cumprimos estrictamente cos requisitos establecidos pola normativa de seguridade privada e a aplicación das Normas UNE-EN en canto aos grados de seguridade e o deseño dos sistemas, a súa planificación, funcionamento e mantemento técnico.

En Seguridade A1 estamos capacitados para a instalación de alarmas de Grado I, II, III e IV, e traballamos únicamente con equipos e dispositivos fabricados, avaliados e homologados. Desenrolamos o seu proxecto de seguridade, certificamos a súa instalación e establecemos un programa de mantemento axustado ás súas necesidades, cumprindo cos requisitos que establece a lexislación en materia de seguridade privada.

Videoverificación

Os sistemas de alarma con videoverificación permiten confirmar os saltos de alarma a través do envío de imaxes ao noso Centro Receptor de alarmas, onde se procede de xeito inmediato a visualizar as gravacións e, en caso de tratarse dunha alarma real, comunicalo ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado

Detección perimetral

Os sistemas de protección exterior permiten unha rápida detección dos intentos de intrusión, alertando sobre calquera tentativa de acceso non autorizado en perímetros definidos, como recintos industriais, parcelas ou xardíns.

Este tipo de sistemas deben ser necesariamente deseñados e instalados por profesionais con coñecementos e experiencia neste ámbito, posto que requiren dunha avaliación previa do lugar a protexer para a elección dos medios de detección máis axeitados, tendo en conta as características do terreno, condicións climatolóxicas e de humidade e elementos estructurais existentes.

En Seguridade A1 atopámonos en disposición de ofrecerlle un amplo catálogo de solucións no campo da protección exterior incluso para as necesidades de seguridade máis esixentes: barreiras perimetrais, sistemas soterrados, sensores baixo pavimento, detectores de longa distancia, sistemas sobre muro, sensores de valla ríxida ou flexible, etc.

SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='32') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 0
XERADOR DE NÉBOA
O xerador de néboa é un novo e efectivo complemento de seguridade ás instalacións anti-roubo convencionais, compatible con tódolos sistemas de alarma existentes. Nuns poucos segundos, o xerador emite unha densa néboa que fai imposible orientarse...  XERADOR DE NÉBOA
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='32') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 1
SISTEMAS DE ALARMA CON VIDEOVERIFICACIÓN
Os sistemas PIM - Protección Integral e Mantemento – son solucións de seguridade integral especialmente deseñadas en dúas versións: PIM fogar, para residencias particulares y PIM negocio, para comercios, oficinas e pequenas empresas.  SISTEMAS DE ALARMA CON VIDEOVERIFICACIÓN
 
© 2013 SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. 902 292 121

info@seguridadea1.com

Mapa Web Aviso Legal Logo veritas
Deseño: RuNa dc