Logotipo Seguridade A1

Seguridade activa

Seguridade A1 completa as súas solucións integrais de seguridade cos servizos de Vixiancia e Protección, a través de diversas medidas:

  • Evitar a comisión de actos delictivos e infraccións, colaborando na detención e posta a disposición das Forzas e Corpos de Seguridade do Estado
  • Control de accesos de persoas e vehículos a locais ou recintos, coidando que se cumpran as normas existentes
  • Control do tránsito e vixiancia de viais, impedindo o aparcamento en zonas restrinxidas ou de seguridade
  • Vixiancia e patrulla periódica de interiores e/ou exteriores, facendo percorridos totais por rutas establecidas e alternas, efectuando a fichaxe nos puntos estipulados (control de roldas) e actuando consecuentemente ante as anomalías detectadas
  • Explotación dos sistemas de seguridade e control existentes, con atención aos equipos de centralización de Circuíto Pechado de TV, protección contra incendios e contra intrusión.
  • Actuación ante situacións de emerxencia e evacuación, coordinando as accións e plans de emerxencia implantados, especialmente en lugares de pública concorrencia e durante a celebración de eventos cunha elevada afluencia de público ou con necesidades especiais de seguridade (concertos, celebracións deportivas, actos políticos, etc).

Contamos con unidades especiais de vixiantes de seguridade armados, unidade de guías caninos, gardas particulares de campo, caza e pesca, e escoltas privados.

E como complemento aos servizos telexestionados da CRA, a posibilidade de contratar un servizo de Acuda e Custodia de chaves, desprazando en caso de alarma a un Vixiante de Seguridade ás instalacións do abonado, co fin de facilitar o acceso ás Forzas e Corpos de Seguridade do Estado.


SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='37') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 0
SERVIZO DE ACUDA. Un vixiante nas súas propiedades nun tempo récord.
Despreocúpese das posibles incidencias nas horas e días nas que o seu negocio ou fogar queda baleiro. Só ten que depositar unha copia das súas chaves...  SERVIZO DE ACUDA. Un vixiante nas súas propiedades nun tempo récord.
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='37') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 1
MÓDULO ANTISABOTAXE
Os sistemas de protección de Seguridade A1 contan coa posibilidade de manter conexión permanente coa Central Receptora de Alarmas a través do módulo antisabotaxe máis completo do mercado.  MÓDULO ANTISABOTAXE
 
© 2013 SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. 902 292 121

info@seguridadea1.com

Mapa Web Aviso Legal Logo veritas
Deseño: RuNa dc