Logotipo Seguridade A1

Detección e alarmas de incendios

Os sistemas de detección automática están compostos por unha central de control que interactúa cunha serie de elementos distribuídos que, no caso de detectar un incendio, informan inmediatamente á central, emitindo a correspondente alarma. Este tipo de sistemas son obrigatorios en edificios de uso residencial administrativo, hospitalario, docente, de pública concorrencia, aparcamento e comercial, segundo o establecido no Código Técnico da Edificación, e no sector industrial segundo o Regulamento de Seguridade Contra Incendios nos Establecementos Industriais (RSCIEI).

A elección do tipo de sistema de detección (convencional, analóxico, analóxico algorítmico) así como do tipo dos detectores, debe levarse a cabo a partires dun estudo profesional, de xeito que se poida garantir unha eficaz e rápida detección do fume e a eliminación de falsas alarmas, tendo en conta as condicións ambientais, características estruturais do local ou os bens a protexer.

En Seguridade A1 traballamos con toda a gama de detectores do mercado: fotoeléctricos ou ópticos, láser, lineais de fume, térmicos, termovelocimétricos, detectores de chama, de condutos de aire, multicriterio, etc.

As instalacións de detección automática de incendios adoitan complementarse con sistemas manuais, constituídos por un conxunto de pulsadores que permiten provocar manualmente a alarma, transmitindo o sinal a unha central de control ou sinalización.

SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='45') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 0
EXTINTOR ECOLÓXICO
Presentamos un extintor cunha gran capacidade de resposta ante o lume pero máis respectuoso co medio ambiente, grazas a súa especial combinación de auga con aditivo AFFF.  EXTINTOR ECOLÓXICO
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='45') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 1
SISTEMA DE DILUVIO
O sistema de diluvio é un sistema de tubaria seca con rociadores abertos e boquillas difusoras, conectado a unha rede de subministro de auga controlada por unha válvula de diluvio que permanece pechada hermeticamente.  SISTEMA DE DILUVIO
 
© 2013 SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. 902 292 121

info@seguridadea1.com

Mapa Web Aviso Legal Logo veritas
Deseño: RuNa dc