Logotipo Seguridade A1

Plans de autoprotección

En ocasións, sucesos imprevistos poñen en perigo a seguridade e integridade de persoas e bens, polo que é importante que as empresas teñan planificados e organizados os medios técnicos e humanos para actuar ante este tipo de situacións e minimizar a súas consecuencias.

Na maior parte dos edificios ou centros de traballo, a elaboración dun Plan de emerxencia ven motivada pola Lei 31/1995, de Prevención de Riscos Laborais, que establece no seu artigo 20 a obrigatoriedade de que todo centro de traballo prevea as medidas de emerxencia e os medios de protección, así como as condicións de evacuación axeitadas para garantir a integridade física das persoas.

Ademais, existen determinados centros e edificios que, polo seu uso ou superficie, deben contar cun Plan de Autoprotección, documento de maior extensión que engloba o propio Plan de Emerxencia, tal e como dispón o Real Decreto 393/2007, polo que se aproba a Norma Básica de Autoprotección.

En Seguridade A1 somos especialistas na redacción, implantación e seguimento de Plans de Emerxencia e Autoprotección, levando a cabo tódalas actividades precisas para garantir a súa efectividade, incluíndo a realización de simulacros e a formación "in company".

AVALIACIÓN DE RISCOS ESPECÍFICOS DERIVADOS DO EDIFICIO, ENTORNO E ACTIVIDADE
INVENTARIO DE EQUIPOS E MEDIOS DE PROTECCIÓN. DETECCIÓN DE NECESIDADES E MELLORAS
PLANIFICACIÓN E ORGANIZACIÓN DOS MEDIOS HUMANOS E TÉCNICOS
IMPLANTACIÓN DO PLAN. FORMACIÓN E SIMULACROS
MANTEMENTO E REVISIÓN DA EFECTIVIDADE DO PLAN

SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='52') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 0
ANÁLISE DE VIDEO INTELIXENTE (AVI)
O sistema de Análise de Vídeo Intelixente está deseñado para ofrecer as mellores prestacións a un prezo moi competitivo, permitindo vixiar grandes extensións sen necesidade de instalar outros sensores no perímetro. Trátase dun sistema aberto, integrable no sistema...  ANÁLISE DE VIDEO INTELIXENTE (AVI)
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='52') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 1
Nova normativa de seguridade privada
Co fin de mellorar a calidade e integridade dos sistemas de seguridade e a profesionalidade do sector, para desta forma, reducir as continuas falsas alarmas e os conseguintes desprazamentos innecesarios das Forzas e Corpos de Seguridade.  Nova normativa de seguridade privada
 
© 2013 SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. 902 292 121

info@seguridadea1.com

Mapa Web Aviso Legal Logo veritas
Deseño: RuNa dc