Logotipo Seguridade A1

Valores

Froito da experiencia e da súa traxectoria, Seguridade A1 apostou dende os seus inicios pola formación dunha cultura empresarial sólida que inspirara a súa xestión diaria, como parte dunha estratexia particular e distintiva baseada principalmente nos seguintes valores:

Calidade e orientación ao cliente

En Seguridade A1 traballamos para ofrecer o mellor servizo ao cliente. Por iso apostamos pola formación do noso equipo humano, a mellora continua dos procesos e a implantación de mecanismos de control de calidade e de medición da satisfacción do cliente. Non en balde, fomos a primeira empresa galega do sector que acadou a certificación na ISO 9001.

Responsabilidade social corporativa e creación de valor

Como empresa, Seguridade A1 pretende participar no entorno, apoiando ao seu persoal, clientes, provedores e á sociedade en xeral. Este apoio plásmase en diversas actuacións como a implantación dun Plan de Igualdade entre homes e mulleres, accións de apoio económico e humano a asociacións e fundacións sen ánimo de lucro, o respaldo a diversos equipos e eventos deportivos, ou a participación en Proxectos de Responsabilidade Social Corporativa xunto con outras empresas e organismos públicos.

Medioambiente

En Seguridade A1 realizamos un gran esforzo para que a nosa actividade teña o menor impacto posible sobre o medio natural. Por iso avaliamos os aspectos ambientais que se derivan das nosas actividades, xestionamos axeitadamente os residuos e facemos un uso responsable dos recursos, a través da implantación de Boas prácticas na organización. E para garantir que todo funciona correctamente, dispoñemos dun Sistema de xestión ambiental certificado segundo a norma europea ISO 14000.

Innovación tecnolóxica

A innovación é un dos nosos piares básicos e unha garantía para o noso crecemento, por iso en Seguridade A1 sempre apostamos por implantar solucións innovadoras, tanto nos produtos e instalacións que realizamos, como en compoñentes informáticos, software de sistemas, ou o noso propio modelo de negocio. En Seguridade A1 destinamos unha importante parte da facturación para seguir innovando, o que nos permite manternos á vangarda tecnolóxica e poder competir no mercado dende hai máis de 30 anos.

CLIENTES

PARTNERS

CERTIFICADOS

SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='15') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 0
Programa de incentivos á contratación
Sistemas de Seguridade A1 resulta adxudicataria dunha axuda no programa de incentivos á contratación.  Programa de incentivos á contratación
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='15') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 1
Sistemas de Seguridade A1 mellora o seu sistema de centralización

SEGURIDADE A1 resultou unha das beneficiarias das subvencións convocadas polo Instituto Enerxético de Galicia (INEGA) para proxectos de aforro e eficiencia enerxética.

  Sistemas de Seguridade A1 mellora o seu sistema de centralización
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='15') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 2
Vivir máis seguros: Seguridade na vivenda
A nosa vivenda debe ser un lugar onde nos sintamos seguros e protexidos. Por iso, debemos ter en conta unha serie de aspectos para poder avaliar e mellorar a súa seguridade.  Vivir máis seguros: Seguridade na vivenda
 
SELECT * FROM v_noticia WHERE (noticia_web_id_web='12' and noticia_topico_id_topico='15') and (noticia_web_web_estado=10 and ((now() < noticia_web_web_caducidad) and (now() > noticia_web_web_fecha_publicacion)) and noticia_estado=20 and noticia_contenido_lang=1) order by noticia_web_web_fecha_publicacion desc LIMIT 1 offset 3
Nova normativa de seguridade privada
Co fin de mellorar a calidade e integridade dos sistemas de seguridade e a profesionalidade do sector, para desta forma, reducir as continuas falsas alarmas e os conseguintes desprazamentos innecesarios das Forzas e Corpos de Seguridade.  Nova normativa de seguridade privada
 
© 2013 SISTEMAS DE SEGURIDADE A1, S.L. 902 292 121

info@seguridadea1.com

Mapa Web Aviso Legal Logo veritas
Deseño: RuNa dc